DPZ Faun Kutina

Definiranje dizajna, strukture web-a, web elemenata, ilustracija i CSS stilova u suradnji sa programerom Mladenom Bielicki. Stranica je donirana neprofitnoj udruzi Faun prijatelji životinja Kutina. Rađena je na Drupal cms platformi, a možete ju posjetiti na Faun-dpz.