ZT - Dante - Moslavina

Kompletno prilagodljiva (responsive), dvojezična web stranica razvijena na Drupal CMS platformi za našu lokalnu zajednicu talijana "Zajednica Talijana - Dante - Moslavina". Stranica je timski napravljena u suradnji sa developerom Mladenom Bielicki, a cjelokupan dizajn i CSS3 stil je moje djelo. Stranicu možete posjetiti na ZT - Dante - Moslavina.

Full responsive, dual language website build on Drupal CMS platform for our local Italian community "Zajednica Talijana - Dante - Moslavina". Site was developed by Mladen Bielicki and designed and styled by me. You can visit the website on ZT - Dante - Moslavina.